ET INNOVATIVT SELSKAP

ET INNOVATIVT SELSKAP

Boneprox tilbyr den innovative tannlegen utvidet helsetjeneste for alle sine pasienter i aldersgruppen 40 og oppover.

Med hjelp av et vanlig tannrøntgenbilde av premolarområdet avdekker Boneprox personer i risikosonen for osteoporose på under 2 minutter. Boneprox har som mål å bidra til å avdekke pasienter som står i fare for å bli rammet av en fraktur forårsaket av benskjørhet før frakturen oppstår. Den metode som Boneprox benytter og eier, er et resultat av et stort EU-forskningsprosjektet, Osteodent-studien, som var et samarbeid mellom 5 store EU-nasjoner (blant annet Sverige, UK, Tyskland).

Tannlegens rolle

Tannleger møter en stor del av sine pasienter regelmessig, og det tas i den sammenheng digital røntgen i forbindelse med behandlingen. Det samme digitale røntgen kan benyttes for avdekke pasienter som har eller har risiko for å få (tidlig fase) osteoporose. På denne måten er vil undersøkelsen skje kostnadseffektiv.

Metoden kan selvfølgelig også benyttes for å avklare bentettheten i kjevebenet før manglende tenner erstattes med implantat.

Boneprox har ønske om i samarbeid med tannlegen å tilby pasientgruppen 40 + mulighet til å få vite eget risikobilde for osteoporose, og derved påvirke ett av de største og dyreste helseproblem i Norge. Dersom pasienten blir kjent med sitt risikobilde kan hun eller han ta nødvendige grep for å dempe fremveksten av osteoporose.


 

Våre samarbeidspartnere