AI reduserer samfunnets kostnader for benskjørhet

19-09-02

(Rapporten er utarbeidet mot Svenske kostnader, men gir en god pekepinn på situasjonen i Norge også.)

I år vil det oppstå 70 000 brudd som følge av benskjørhet. Det vil koste kommuner og fylkesting over 11 milliarder svenske kroner for bare disse fallulykkene. Risikoen for benskjørhet kan avsløres mye tidligere enn når bruddet allerede er et faktum. Ved hjelp av moderne teknologi, kunstig intelligens og kontinuerlig skanning er det store muligheter for å redusere både store menneskelige lidelser og betydelige samfunnskostnader. Dette viser en ny rapport der man har regnet på de samfunnsøkonomiske virkningene av en tidlig vurdering av risikoen for benskjørhet.

Lek med ideen om at vi, som dagens brystscreening og celleprøvetaking, ville introdusere regelmessige risikovurderinger av alle mennesker over 50 år. Kostnaden for fallulykker ville bli betydelig redusert.

Det er mulig å løse en av vår tids store sykdommer ved å bruke eksisterende pasientkontakt hos tannlegen. Store deler av befolkningen besøker tannlegen regelmessig for forebyggende formål. Dette gjør tannhelsetjenesten til det perfekte stedet å finne pasienter med risiko for benskjørhet. Det er en korrelasjon mellom osteoporose i kjevebenet og resten av kroppen. Basert på en vanlig tannrøntgenbilder tatt under det rutinemessige besøket, er det ubegrensede muligheter for å forhindre fremtidige benskjørhetsbrudd før det skjer. Ved hjelp av AI (Artificial Intelligence) er det mulig å oppdage korrelasjoner, forskning rundt andre relaterte sykdommer, analysere trender og øke læringen – til samfunnets store fordel.

Det er ikke bare besteforeldrene våre som bekymrer seg for å falle på isete fortau eller snuble på en teppekant med beinbrudd som direkte resultat. Allerede i en alder av 25 avtar beinmassen vår og risikoen for brudd øker jo eldre vi blir. Fallulykker er den typen ulykker som forårsaker de største samfunnsøkonomiske kostnadene. Totalt anslås 75.000 fallulykker å føre til samfunnskostnader på minst 22 milliarder svenske kroner. Alle fallulykker er ikke relatert til benskjørhet. Men forholdet er sterkt nok til at forebyggende tiltak lønner seg.

Så la oss regne på break-even:
En beregning viser at kostnadene ved regelmessig benskjørhetsscreening for alle mennesker over 50 år vil utgjøre mellom 200 og 500 millioner svenske kroner, avhengig av omfang.
De samfunnsøkonomiske kostnadene ved hver fallulykke er for tiden 200 000 svenske kroner. Hvis risikovurderingen «bare» fører til 1 000 til 2500 færre fallulykker, vil innsatsen være sosialt økonomisk.

Den stille folkesykdommen osteoporose, «porøst bein», er en sykdom som sjelden forårsaker noen problemer før du har fått et brudd. Imidlertid vil annenhver kvinne og hver fjerde mann lide av benskjørhetsrelaterte frakturer i løpet av livet. 75 prosent vil aldri kunne gå tilbake til et normalt fungerende liv.

Det trenger ikke være slik. Det er mulig å ta tilbake kontrollen over både egen helse og sosiale kostnader.

Rapporten er utarbeidet av Rådhusgruppen på vegne av Boneprox. Støtte til prosjektet ble gitt av Vinnova via Sahlgrenska Science Park. Rapporten og kilder finner du i sin helhet på følgende lenke (OBS! Svensk tekst):Samhällsekonomisk rapport benskörhet

Les flere innlegg