11 millioner til analyse av røntgenbilder ved hjelp av AI

Bildeanalyse og techselskapet Boneprox har fått bevilget 11 millioner kroner og blir derved et de største forskningsprosjekter i verden innen tannhelse basert på AI (kunstig intelligens).

Det er Norges Forskningsråd og «Innovasjonsprosjekt i Næringslivet» som satser på prosjektet med tittelen «AI-Dentify». Forskningsprosjektet har en verdi på over 21 millioner norske kroner. Boneprox har fått med seg tunge samarbeidspartnere som SINTEF og Kompetansesenteret Tannhelse Midt for bruk av AI ved analyse av røntgenbilder for å identifisere orale sykdommer. Dataen som skal anvendes er fra HUNT4 (Helseundersøkelsen i Trøndelag) og prosjektet vil holde på i ca.4. år. HUNT er en av verdens største helseundersøkelser.

«Forekomsten av orale sykdommer, hovedsakelig tannkaries og periodontale sykdommer, øker over hele verden, inkludert Norge, noe som resulterer i alvorlige helsemessige og økonomiske konsekvenser, og reduserer livskvaliteten for de som rammes. I tillegg har vi Covid-19 pandemien på toppen av det hele,» sier Theodor Remman (Co-Founder av Boneprox) og viser til en ny studie «Journal of Clinical Periodontology» utgitt av European Federation of Periodontology (EFP). «Det er ingen grunn til at vi i Norge ikke skal være fremst i verden på AI og tannhelse. Vi er derfor stolte og svært takknemlige for at Norges Forskningsråd deler vår visjon. Boneprox ønsker å koble sammen alle helsesektorene slik at den orale helsen i fremtiden blir likebehandlet med resten av kroppen og øvrig helsevirksomhet» avslutter Remman.

Du kan også lese mer på Forskningsrådets hjemmeside: AI-Dentify – Vurdering av orale sykdommer ved bruk av røntgenbilder og kunstig intelligens

Kontakt gjerne Theodor Remman for mer informasjon,

Theodor.remman@boneprox.no

+47 480 527 58

Läs fler inlägg