Boneprox inngår samarbeid med Aleris

18-10-09

Aleris Helse er Norges ledende private helseforetak med et landsdekkende tilbud av sykehus- og røntgentjenester, med over 1000 medarbeidere fordelt på 14 sykehus og medisinske sentre samt 13 røntgenavdelinger. Aleris Helse er en del av Aleris-konsernet som er det største private helse- og omsorgsforetaket i Skandinavia.

Beinskjørhet er en av de vanligste folkesykdommene i Norge. Risikoen for brudd på grunn av beinskjørhet er 50 % for kvinner og over 25 % for menn. Beinskjørhet kan forebygges, delvis med bra medisinering, men også med hjelp av endringer i livsstil, mosjon og kost. Risiko for benskjørhet ikke diagnostiseres dessverre ofte ikke i tide, men konstateres først etter en fraktur har inntruffet.

Boneprox inngår nå et samarbeid med Aleris, der Boneprox oppgave er å angi hvorvidt pasienten er i risikosonen for beinskjørhet eller ikke basert på sin patenterte teknologi der man analyserer et tannrøntgenbilde for måle risiko for benskjørhet. Dersom analysen viser økt risiko vil pasienten oppfordres til å gå til Aleris for videre undersøkelse (Dexa-måling) og eventuell behandling.

Boneprox har nå valgt å inngå et samarbeid basert på følgende:

– Aleris har avdelinger over hele landet, fra Tromsø i nord til Lillesand i sør

– Hos Aleris kan pasientene komme rett til legespesialist, uten ventetid og uten henvisning

– Aleris har spesialkompetanse på beinskjørhet og moderne utstyr for å gjøre nødvendige bentettshetsmålinger hos pasienter som er i risikosonen

Dette er et veldig spennende steg for Boneprox, og vi er stolte over å ha med oss Aleris i kampen mot en av vår tids største folkesykdommer!

Les mer om samarbeidet på Aleris hjemmeside: Aleris – Er du i risikosonen for benskjørhet?

Les flere innlegg