Boneprox på TiPS (Tannleger i Privat Sektor)

19-10-28

Boneprox hadde gleden av å bli invitert som foredragsholdere på TiPS (Tannleger i privat sektor) Årsmøte 2019 for å opplyse om hvordan framtiden for Norges tannhelsevesen kan se ut, samt hvilke muligheter som finnes. Kan tannhelsevesenet bidra til en bedre allmenhelse? Finnes det mer informasjon på tannrøntgenbilder som kan utnyttes? Og hva ligger egentlig i begrepet «telediagnostikk» ? (Se hele presentasjonen lengre ned på siden)

TiPS arbeider for en høy faglig, etisk og økonomisk standard og for å øke anseelsen for det å drive og arbeide i privat praksis.

Les flere innlegg