Project Description

Sundtandvården

Hvordan reagerer pasientene dine når du tilbyr dem en bentetthetsanalyse?

De blir veldig positivt overrasket, og reaksjonene er positive til en slik tjeneste.

Til hvem tilbyr du bentetthetsanalyser?

Retningslinjen er å teste alle pasienter over 50 år, men jeg utfører også analyser på pasienter fra 40 år om relevant relevant tannrøntgenbilde allerede er tatt. Da vet jeg også om noen av dem er på vei til å havne i risikosonen.

Hva gir en slik tjeneste klinikken?

Som tannlege ser jeg det som en mulighet til å utføre en ekstra tjeneste som ikke krever mye av vår tid, men som gir en stor merverdi for våre pasienter. Vår filosofi er å hjelpe våre pasienter med det vi kan for å opprettholde en god allmennhelse og holde de friske.

– Magnus Fritzell