13. februar 2020 ble det holdt debatt rundt eldreomsorgen i Sveriges Riksdag. Under debatten uttalte riksdagsmedlem Ulrika Heindorff (M) at man bør jobbe mer forebyggende rundt benskjørhet, samt at det er enkle metoder for å jobbe på en proaktiv måte, blant annet som du kan finne utsatte risikopasienter for benskjørhet basert på et vanlig tannrøntgenbilde.

Utdrag fra Ulrika Heindorff (M):

«Men vet du hva jeg savner? Jeg savner en visjon for pleie og omsorg som angår eldre. Jeg savner en klar retning. Og jeg savner evnen til å ta ansvar for eldreomsorgen nasjonalt. Målene for eldreomsorgen er der, og i fjor ble et nytt mål lagt til, som er bra, men jeg savner en visjon og en retning.

For meg er det klart hva som må gjøres når det gjelder utviklingen av eldreomsorgen.

For det første må vi gå fra en retroaktiv tilnærming til en proaktiv tilnærming. Hva betyr det? Det betyr at vi bør jobbe mer forebyggende. Vi vet at det er mye å gjøre her. Du kan allerede nå ta et enkelt røntgenbilde av tennene dine for å finne ut om du er i fare for benskjørhet.

Ved for eksempel styrketrening kan vi forebygge benskjørhet. Gjennom bra kosthold forhindrer vi underernæring. Og gjennom sosiale aktiviteter kan vi forhindre ufrivillig ensomhet.»

Se hele debatten her: Debatt Eldreomsorg – 13. februar 2020

Les også,

12. desember publiserte Sveriges Regjering sin strategi for Life Science, som understreker viktigheten av samarbeid mellom helsesektorene.

Sammarbeid mellom tannhelsetjenesten og andre helse- og omsorgstjenester er viktig fordi en stor del av befolkningen regelmessig besøker tannlegen. Undersøkelser hos tannlegen kan potensielt brukes til å oppdage sykdomstilstander som ikke er direkte relatert til tannhelsetjenestens daglige arbeid. Screening hos tannlegen vil kunne gi bedre forutsetninger for tidlig diagnose og mulighet for forebyggende inngrep i for eksempel primæromsorgen.

Les hele strategien her : En nationell strategi för life science

Les flere innlegg her