Boneprox blir en del av Norway Health Tech

Boneprox er glade for å være en del av Norway Health Tech. Norway Health Tech er et kompetansesenter innen helseteknologi, og er en cluster på ca. 200 institusjoner bestående av selskaper, sykehus, investeringsselskaper, samt kunnskaps- og forskningsinstitusjoner – alt med fokus på helseteknologi og innovasjon.