Hvordan kan vi analysere våre pasienters bentetthet med hjelp av tannrøntgenbilder?

Kontakt oss, så hjelper vi deg
Våre partners
  1. Last opp bilde

    Klinikken får en egen sikker portal der pasientenes tannrøntgenbilder kan lastes opp for en bentetthetsanalyse

  2. Få svar

    Røntgenbildet analyseres av Boneprox's bildeprosesseringsalgoritmer og du får svaret før pasienten har gått hjem

  3. Få betalt per analyse

    Det koster ingenting å kunne tilby Boneprox bentetthetsanalyser og ha en portal. Kostnaden oppstår først når en analyse utføres

Les om hvordan Pär jobber

Start et kostnadsfritt konto her

Metoden

Boneprox analyseverktøy er en patentert metode som analyserer benkvaliteten og risiko for benskjørhet. Metoden baserer seg på bildeprosesseringsalgoritmer som brukes på et digitalt tannrøntgenbilde. På bildet markeres et område, i mandibelens premolarområde, for å måle trabekeltettheten.

Bakgrunn

Metoden er utviklet i samarbeid med Tannlegehøyskolen i Malmø og baserer seg på det EU-finansierte forskningsprosjektet, «Osteodent-studien». Metoden utvikles kontinuerlig sammen med forskere og experter innenfor både odontologi og artifisiell intelligens.