For tannleger

Vanlige spørsmål og svar

Våre partners

  Hvert år rammes annenhver kvinne og hver fjerde mann over 50 av benskjørhet. I dagens samfunn blir kontorjobb mer og mer vanlig, noe som leder til at mennesker ikke får den aktivitetsmengden som er nødvendig for at skjelettet skal holde seg friskt og sterkt. Det finnes et antall faktorer som øker risikoen for benskjørhet. Stillesittende livsstil, røyking, dårlig kosthold, arvelighet og lengre behandling med kortison er alle faktorer som man skal kjenne til.  Utviklingen av benvev stimuleres av østrogen og derfor har kvinner som har passert overgangsalderen større risiko for å bli benskjøre. Forskning viser også at unge kvinner som trener mye og mister sin menstruasjon har større risiko for å utvikle benskjørhet.

  Boneprox verner om en bedre folkehelse og ønsker derfor å gjøre bentetthetsanalyser tilgjengelige for så mange som mulig.

  Det er alltid vanskelig å velge en prismodell som passer til ens klinikk. Noen klinikker er mindre og andre er større, noe som betyr at det ikke alltid er lett å velge. Boneprox tilbyr derfor 3 forskjellige prismodeller som klinikken kan velge mellom:

  -Light passer til de klinikkene som tror at de bare skal utføre noen få analyser / måned.

  – Standard er vår vanligste prismodell. Det passer perfekt for klinikker som utfører mer enn 3 analyser / måned.

  – Premium er for klinikker som utfører mer enn 6 analyser / måned.

  Gult område representerer grenseverdien for risiko og klassifiseres som osteopeni (forløper til osteoporose). En verdi i gul sone anbefales en ny test igjen om 1 år.

  Boneprox metode analyserer risiko for osteoporose samt fraktur og stiller ingen diagnose. Ved positivt svar om benskjørhet skal pasienten derfor henvises videre til fastlege, lokalt legesenter eller en av Boneprox samarbeidspartnere for videre undersøkelse og behandling.

   

  Boneprox analyseverktøy er en patentert programvare som analyserer bentettheten på et digitalt tannrøntgenbilde. På bildet markeres et område der kjevebenets struktur synes og måles. Studier viser at en høy verdi, det vil si mye hulrom tyder på et skjørt ben og en lav verdi på et tett og sterkt ben. Den beregnede grenseverdien mellom tett og skjørt ben er satt til 6,3 enheter. Boneprox-metoden angir som svar at man ikke ligger i risikosonen for benskjørhet om man har under 6,3 enheter, mens med en verdi på over 6,3 enheter (skjørt ben) anses man å ligge i risikosonen for benskjørhet.

  Svaret du mottar har en sensitivitet = 95% spesifisitet = 70% for risiko for benskjørhet basert på ditt dentale røntgenbilde.. Boneprox-metoden har blitt testet og bevist i flere studier og er patentert. Metoden ble tatt fram etter resultatene i EU-forskningsprosjektet, Osteodent-studien. Resultatet av analysen presenteres i form av en verdi som relaterer til WHO´s (World Health Organisation) standardskala ved bentetthetsmålinger som kalles for T-score. For mer informasjon om metoden og studier, klikk her. 

  Boneprox analyserer kjevebenet mellom premolarene i underkjeven. Det optimale bildet er derfor et periapikalt røntgenbilde på underkjeven og premolarene (det går også å bruke stående bitewing om det er et tydlig bilde på underkjeven og premolarene). For å se hvordan du tar et optimalt røntgenbilde, klikk her.

  Det eneste klinikken trenger å gjøre er å laste opp et periapikalt røntgenbilde på underkjeven og premolarene (eller bitewing med tydlig oversikt på underkjeven og premolarene) i portalen og besvare 3 stk risikospørsmål, deretter tar Boneprox hånd om hele analysen. Tannlegen stiller ingen diagnose og kommer heller ikke med et behandlingsforslag, men tar bare stilling utifra et røntgenbilde og noen anamnestiske spørsmål.

  Benskjørhet skaper store problem blant eldre; ikke bare kvinner, men også menn. Risikoen for å få en form for fraktur relatert til benskjørhet er 50% for kvinner og over 25 % for menn. Benskjørhet kan forebygges, delvis med bra medisinering, men også med hjelp av endringer i livsstil, mosjon og kost. Det store problemet i dag er at risiko for benskjørhet ikke diagnostiseres i tide, men konstateres først etter en fraktur har inntruffet. Undersøkelser gjøres da (men ikke regelmessig) på legesenter med bl. a DEXA-scannere. I store studier har det vist seg at risiko for benskjørhet kan oppdages på et vanlig tannrøntgenbilde. Boneprox, som har utviklet metoden, jobber nå sammen med klinikker innenfor tannhelsen og omsorgkoordinatorer innenfor kommuner og fylker for å forebygge frakturer og forbedre helsetilstanden for pasientene. Pasientenes ønske om å få gjennomført en analyse er stort. Både kvinner og menn i risikoalderen er godt informert innenfor området og ønsker en enkel risikovurdering for å kunne ta stilling til og kreve besøk hos legen for videre undersøkelse og behandling. Innenfor odontologien har man gjennom årene forsket mye på ben og benkvalitet i kjevebenet. Generellt har tannleger en høy kompetanse og vant til å bedømme benstrukturen på røntgenbilder, både intraorale og panoramabilder.

  For å komme igång skaper klinikken bare et brukernavn og passord til klinikkens egne portal og så er dere klare for å laste opp røntgenbilder for analyse.I portalen får dere en total oversikt over utførte analyser, søkefunksjoner for å finne pasientenes analyser samt statistikk. Når man har lastet opp et digitalt røntgenbilde får man tilbake svar om pasienten ligger i risikosonen eller ikke, samtidig som pasienten sitter i stolen.

Flere spørsmål?

Kontakt oss