Hvordan tar jeg et optimalt røntgenbilde for analyse?

Våre partners

Veien til et optimalt røntgenbilde for Boneprox analyseverktøy

Som med alle bildeanalyser er det viktig å kvalitetssikre at bildet inneholder så mye informasjon som mulig. Tilsvarende gjelder også Boneprox analyseverktøy for å analysere digitale røntgenbilder. Det er derfor viktig når du laster opp et bilde i Boneprox-portalen for analyse, at projeksjon, vinkel og eksponering stemmer overens med retningslinjene nedenfor. Metoden er utarbeidet med at røntgenbildene, er av slik kvalitet som kan brukes til å gjøre ulike diagnoser. For å se om bildene er gode nok, kan du se på dem på en histogramskala og se om de er innenfor det godkjente området for et godt bilde. Både eksponeringstid og området er viktige faktorer for et optimalt bilde.

Over/Undereksponerte bilder

Det er viktig at bildet er kalibrert og tatt i henhold til «eksempelbilde» på siden der du laster opp analyse. Dette skyldes at analysverktøyet er følsomt for over og undereksponering.

Eksempel:

Hvis bildet er overeksponert, kan dette resultere i en lavere verdi, og hvis bildet er undereksponert, kan dette påvirke verdien til det høyere. Se også eksemplet nedenfor.

 

Histogram: 

Projeksjon:

Skal man finne det man leter etter, trenger man et bilde med bra kvalitet. Trabekelstrukturen skal analyseres i riktig område, mellom 4 og 5, og sensoren skal plasseres parallelt med mandibelen.

Vinkelrett:

Senk sensoren til et vinkelrett plan er nådd. Bildet skal alltid være vinkelrett. Røntgenholder anbefales.