Norsk Helsenett & Boneprox

Våre partners

Boneprox er partner med Norsk Helsenett, som tilbyr den elektroniske samhandlingsarenaen for helse – og sosialsektoren i Norge. Dette betyr at Boneprox forplikter seg til å opprettholde viktige krav innen sikkerhet og etterspørsel, og kan levere tjenester gjennom helsenettet.

Les mer: https://www.nhn.no/annet/boneprox/