Behandling av informasjon

Våre partners

Pasientinformasjon

Formålet med behandlingen av personopplysninger

Boneprox behandler digitale avidentifiserte intraorale tannrøntgenbilder for å analysere bentettheten i underkjeven og på den måten oppdage pasienter i risiko for fraktur. Boneprox vil også lagre opplysninger over tid for å kartlegge medisinsk utvikling. Bildene analyseres med hjelp av Boneprox patenterte programvare. Programvaren har en viss manuell håndspålegging, men gjennom artifisiell intelligens vill programvaren under tiden redusere menneskelig feil som kan oppstå gjennom en manuell håndspålegging. Bildet kan dermed brukes etter anonymisering for å utvikle tjenesten for å hindre / redusere menneskelige feil og derved skape best mulig rammer for de faktorer som kan påvirke analysens resultat. Dette er nødvendig for å ivareta legitime interesser.

 

Hva slags personopplysninger som behandles?

Boneprox behandler bare et personlig intraoralt tannrøntgenbilde som er avidentifisert. Dette innebærer at Boneprox ikke har tilgang til identitet til eier av tannrøntgenbildet.

 

Hvorfor behandler vi disse opplysningene?

Det er nødvendig å behandle ditt intraorale tannrøntgenbilde for å utføre bentetthetsanalyse och forbedre system gjennom redusering av menneskelig feil med hjelp av artifisiell intelligens.

 

Hvem personopplysningene eventuelt skal utleveres til

Personopplysningene vil gå fra tannlegekontoret/bruker  til Boneprox gjennom en sikker portal for analyse. Boneprox vil ikke utlevere informasjon videre uten samtykke fra pasient. Informasjonen vil under ingen omstendigheter bli utlevert til land utenfor EU- / EØS-området eller annen internasjonal organisasjon.

 

Retten til innsyn, retting, sletting

Eier av personopplysningene har rett til innsyn, retting, sletting, dataportabilitet, å kreve at behandlingen av personopplysninger begrenses samt å motsette seg visse former for behandling. Eier av personopplysningen kan ta kontakt for å få slettet opplysningene (retten til å bli glemt jf. Art 17). Om ovenstående handlinger ønskes skal den behandlingsansvarlige virksomheten kontaktes (klinikk der intraoralt tannrøntgenbilde ble utført og sendt for analyse).

 

Dersom opplysningene innhentes fra andre enn Boneprox eller databehandler

Boneprox henter all informasjon fra registrerte tannlegeklinikker etter en bentetthetsanalyse skal utføres. Hver bruker på tannlegeklinikken har en personlig bruker med tilgang gjennom personlig passord, brukernavn samt en to-faktor-autentiseringsnøkkel. Ingen utover den behandlingsansvarlige virksomheten eller Boneprox/Boneprox underleverandør får tilgang til personopplysningene.

 

Endret formål med personopplysningene

Dersom personopplysninger skal behandles for et annet formål enn de ble samlet inn for, inntrer informasjonsplikten på nytt. Dette innebærer at Boneprox vil opplyse hva det nye formålet er, og gi deler av informasjonen ovenfor på nytt.

 

Dataansvarlig/Databehandler

Den behandlingsansvarlige virksomheten er klinikken der bildetakning utføres. Det er til denne virksomheten eier av personopplysningene kan ta kontakt når det kommer til retten til innsyn, retting, sletting, dataportabilitet, for å kreve at behandlingen av personopplysninger begrenses samt for å motsette seg visse former for behandling. Eier av personopplysningen kan ta kontakt for å få slettet opplysningene (retten til å bli glemt jf. Art 17).

Retten til klaging

Eier har retten til å klage til Datatilsynet om eier anser at behandlingen av personopplysningene er i strid med regelverket.

 

Tjenestens begrensninger

Vår tjeneste kan ikke sammenlignes med en undersøkelse av sertifisert lege eller å oppsøkt legehjelp, og tjenesten får under ingen omstendigheter brukes i stedet for kontakt med, undersøkelse eller behandling av en lege eller annen sertifisert person. Svaret du får kan, med stor treffsikkerhet, vise om du er i risikosonen/eller ikke for lav bentetthet basert på ditt tannrøntgenbilde. Vårt svar er til tross for en høy grad av treffsikkerhet, formelt ikke klassifisert som et diagnoseverktøy og stiller derfor ingen diagnose. I tilfelle mistanke om osteoporose eller annen sykdom, kontakt alltid helsepersonell. Ved akutt livsfare ber vi deg øyeblikkelig om å kontakte SOS-alarm, på telefonnummer 112. Ved andre medisinske behov, kontakt din lokale fastlege eller din lokale beredskapsavdeling.

 

Ansvar

Boneprox eller Boneprox ansatte kan aldri være direkte eller indirekte ansvarlig for noen form for skade som en direkte eller indirekte konsekvens av vår tjeneste. Boneprox eller Boneprox ansatte kan aldri være direkte eller indirekte ansvarlig for noen form for skade som en direkte eller indirekte konsekvens av forsinket eller feilaktig analysesvar. Hvis du mener at analysen du mottok ikke er tilfredsstillende, eller at analysen er i strid med lov, forskrifter, avtaler eller etiske retningslinjer, vennligst kontakt Boneprox skriftlig via e-post eller brev.