Boneprox

Boneprox analyseverktøy er en patentert metode som analyserer benkvaliteten og risiko for benskjørhet. Metoden baserer seg på bildeprosesseringsalgoritmer og kunstig intelligens som brukes på et digitalt tannrøntgenbilde (bitewing eller periapikal). På bildet markeres et område, i mandibelens premolarområde, for å måle trabekeltettheten og på den måten finne risikopasienter for benskjørhet. Gi pasienten tilbake kontrollen over sin egen helse!

Hvordan fungerer Boneprox

Boneprox

Boneprox analyseverktøy er en patentert metode som analyserer benkvaliteten og risiko for benskjørhet. Metoden baserer seg på bildeprosesseringsalgoritmer og kunstig intelligens som brukes på et digitalt tannrøntgenbilde (bitewing eller periapikal). På bildet markeres et område, i mandibelens premolarområde, for å måle trabekeltettheten og på den måten finne risikopasienter for benskjørhet. Gi pasienten tilbake kontrollen over sin egen helse!

Slik fungerer Boneprox

Våre andre produkter

Spesialisthjelpen

CBCT – Faglig ansvarlig